Бащите се насилват да покварят синовете
за да споделят те бремето на тяхното безчестие,
а не да бъдат съдени за него.

Advertisements